Morning routine. Rear view of handsome young beard man combing his hair while standing against a mirror
greghair
best-hair-loss-treatment
haircaretips7

SAÇ EKİM SÖZLÜĞÜ

Androgenetik Alopesi (Erkek Tipi Kellik)
Erkeklerde en sık görülen saç dökülmesidir. Saç köklerindeki DHT hormonunun genetik duyarlılığından kaynaklanmaktadır. Kafa derisinin orta ve ön bölgesini ve tacı etkiler. U şeklinde bir saç dökülmesimeydana gelirr.
Autograft
Vücudun bir kısmından diğer kısmına taşınan greft . Saç ekiminde, foliküler ünite greftleri allogreftlerdir.
Allograft
Bir kişiden alınan ve diğerine aşılanmış bir greft (örneğin böbrek nakli). İmmünsüpresif ajanlar allogreft nakli ile birlikte kullanılmalıdır, böylece greftler alıcı bölge tarafından reddedilmez.
Kmuflaj
Saç onarımındaki kamuflaj, küçük greftlerin (mikro greft veya foliküler üniteler) daha büyük olanların önüne yerleştirilmesi ve daha doğal görünüm elde edilmesidir.
Club Hair (Telojen saç)
Büyümeyi durduran bir saç. Saç döngüsünün telojen (istirahat) aşamasında olanlardan biri. “Kulüp benzeri” kökü ile cilde tutturulur, ancak sonunda yeni bir büyüyen saçla itilir ve yerine geçer.
Dermal Papilla

Dermal papilla saç folikülünün tabanında bulunur. Dermal papilla, fibroblastlardan, kan damarlarından ve sinirlerden oluşur. Bu yapı, saç büyümesinin düzenlenmesinde son derece önemlidir ve dermal papillayı oluşturan hücreler (fibroblastlar) çoğalabildiğinden saç klonlamasında kilit bir unsurdur.”
Dermis (Alt Deri)
Derinin orta tabakasını kuvvetlendirir. Çoğunlukla kollajenden oluşur ve saç folikülünün kütlesini içerir.
Dissection (Teşrih)

Dokuyu ayırmak için iç yapı incelenebilir, işlevi ve bileşenleriyle olan ilişkisi ayırt edilebilir. Foliküler ünite saç ekiminde, foliküler ünite greftlerin bir stereo mikroskop kullanılarak bir donör şeridinden izole edilmesidir.”
Donor Site (Area)

Cerrahi bir saç restorasyon işlemi sırasında saç derisinin çıkarıldığı kafa derisinin alanıdır (genellikle arka ve yanlar). Saç ekimlerinin etkili olması için, bu bölgedeki saçların kalıcı olması gerekir, yani DHT’nin etkilerine maruz kalmamalıdır.”
Finasteride
Propecia ve Proscar marka ilaçların muadili. Propecia, saç dökülmesi tedavisinde kullanılan 1 mg finasterid tabletidir. Finasterid, enzim 5 alfa redüktazı inhibe ederek dihidrotestosteron (DHT) oluşumunu bloke ederek saç dökülmesini önlemeye çalışır. Proscar Merck tarafından üretilmiştir ve iyi huylu prostat büyümesinin tedavisi için FDA onaylıdır.
Follicle (Folikül)
Saç derisinde saç yapan yapı.

Foliküler Ünite”

Doğal olarak birlikte büyüyen bir grup saç kökleri. Aynı kan beslemesini, sinirleri ve kası paylaşırlar (erector pilorum). Yetişkin insan saç derisinin foliküler ünitesi, 1-4 ve bazen de 5, terminal saç folikülleri, 1 veya nadiren 2, vellus foliküllerinden oluşur ve bir kollajen bandı ile çevrilidir. Bir foliküler ünite saç naklinde, prosedürde sadece sağlam foliküler üniteler kullanılır.”
Foliküler Ünite Diseksiyonu

Doğal olarak tek tek oluşan, foliküler ünitelerin, saç ekim işlemi sırasında çıkarılan bir donör doku şeridinden bozulmadan kesildiği bir saç ekim tekniğdir. Teknik, foliküler ünite greftlerini izole etmek için, en az 6-10x büyütmeli bir diseksiyon stereo mikroskop kullanılır.”
Foliküler Ünite Grefti

Greft, 1 – 4 arası, tek, sağlam bir folüküler ünitedir. Foliküler ünite saç ekim işlemlerinde kullanılan tek greft türüdür.”
Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE)

Tek tek foliküler ünitelerin doğrudan donör alandan çıkarıldığı bir prosedür. Bu saç restorasyon prosedürü çoğu zaman tam olarak bozulmamış foliküler üniteler çıkartamadığından, bu işlem kesinlikle foliküler ünite nakli olarak kabul edilemez.”

Foliküler Ünite Nakli (FUT)”

Saçın sadece doğal olarak oluşan, tek tek foliküler ünitelerinde ekildiği saç restorasyon ameliyatı yöntemi. Bu saç ekim işlemi tek şerit toplama olarak tanımlanır ve stereo-mikroskobik diseksiyon gerektirir. Yakın zamanda uygulamaya başlanan, foliküler ünite ekstraksiyon teknikleri de bu prosedürün bir alt kümesi olarak kabul edilir.”

Foliküler Ünite Saç Ekimi (FUHT)”

FUHT, FUT’un sadece farklı bir ismi. Aynı prosedürü açıklar. Bir folikül “”saç”” olduğu için, başlıktaki saç kelimesi gereksizdir, yani FUT = FUHT. Bernstein’ın 1998 tarihli Saç Ekimi Sınıflandırması kitabında daha fazlasını okuyabilirsiniz. İlginç bir not olarak, FUT prosedürüne Dr. Bernstein’ın orijinal 1995 makalesinde basitçe “Foliküler Nakil” adı verildi, ancak yeterince açıklayıcı olmadığını düşünüldü ve bu 1998’deki Foliküler Ünite Nakilinde olarak isimlendirildi.”
Kafa Derisi Önü

Cerrahi saç restorasyonunda bu terim, saç derisinin ön saç çizgisini ve hemen arkasındaki alanı içeren ön kısmını ifade eder. Saç ekiminde, en büyük yoğunluk genellikle kafa derisinin bu bölgesine yerleştirilir. Ortalama bir insanda, ön alan yaklaşık 50 cm2’dir. (Daha ayrıntılı bilgiı için Dr. Bernstein’ın “Foliküler Transplantasyon Estetiği” yayınına bakınız).”

Graft Eksizyonu”
Greft eksizyonu, büyük veya yanlış yerleştirilmiş greftlerin eksize edildiği (çıkarıldığı) bir saç ekimi onarım tekniğidir. Büyük greft genellikle daha küçük birimlere bölünür ve daha doğal bir dağılım ve yönde yeniden yerleştirilir. Greft eksizyonları genellikle saç nakli onarımında kamuflaj tekniklerinden önce yapılır.
Grafts Cut to Size

Verici şeridin, içerdikleri tüylerin sayısı ve / veya belirli bir alıcı bölgeye uyacak doku büyüklüğü ile tanımlanmış belirli büyüklükte greftler üretmek üzere alt bölümlere ayrıldığı saç ekimlerinde kullanılan bir diseksiyon tekniği. Diseksiyon genellikle mikroskobik kontrol olmadan gerçekleştirilir.”
Saç Entegrasyonu

Bir saç parçasının (sentetik veya insan saçı) saç derisi üzerindeki mevcut saça, örgü veya başka bir iç içe geçme işlemiyle bağlandığı bir işlem. Sürekli giyilen tüm saç ekleri saç dökülmesine neden olabilir.”

SaÇ Dokusu”

Saçın ölü kısmı cilt yüzeyinden dışarı taşar. Ağırlıklı olarak protein keratininden yapılır.”
Lanugo Hair

Cenin ve yenidoğan bebeğin vücudundaki tüylü saç. Yumuşak ve pigmentsizdir.”

Yanal Yarıklar (Koronal Yarıklar, Yatay Yarıklar)”

Alıcı bölgelerin belirli bir oryantasyonu, böylece yarığın uzunluğu saç çizgisine paralel uzanır. Bu saç ekimi tekniğinin, yanal yarıklar içine yerleştirilmiş greftlerden gelen saç derisi üzerinde havalanma eğilimi gösterdiğinden diğer alıcı alan oryantasyonlarından daha iyi bir kaplama sağladığı düşünülmektedir.”
Ludwig Sınıflandırması

Ludwig Sınıflandırması, kadınlarda görülen yaygın saç dökülmesi genetik modelini tanımlar. Sınıflandırmanın, inceltme derecesine bağlı olarak üç aşaması vardır.”
orta kafa derisi
Başın üstündeki tepe ile alın arasında alan (taç). Saç derisinin orta kısmındaki kıllar öne doğru yönde eğilimlidir.
minyatürleştirme
DHT’nin kıl folikülü üzerindeki etkilerinden dolayı kıl mili çapı ve boyunda görülen ileri seviyedeki azalma. Minyatürleşme, androgenetik alopeside görülen anahtar değişikliktir. Dansitometri minyatürleşmeyi erken aşamalarında tanımlamak için kullanılır. Saç restorasyon ameliyatı için bir kişiyi değerlendirirken, kafa derisinin arka ve yanlarındaki minyatürleşmenin derecesini donör alanın kalıcı olduğundan emin olmak önemlidir.
micro greft
Teknik olarak 1-2 saç grefti. Her zaman foliküler bir ünite olması gerekmez, bazen iki adet 1 kıl ünitesi veya 3 kıl ünitesinin bir parçası olabilir. Mikro greft terimi, saç ekim ameliyatlarında daha küçük bir greft olarak kullanılır.
mini greft
Teknik olarak, tek bir foliküler üniteden, çoklu foliküler ünitelerden veya kısmi foliküler ünitelerden türetilmiş 3lü -6lı saç grefti. Uygulamada, saç ekimi cerrahları genellikle 10 veya daha fazla kıl içeren greftleri mini greft olarak adlandırır.
mini micro greftleme

Doğal olarak oluşan foliküler ünitelere karşılık gelmeyen gruplarda 1-6 kıl içeren greft kullanan bir saç restorasyon ameliyatı yöntemi. Bu tip saç ekim işleminde, mikro greftler genellikle ön saç çizgisine ve minigraftlerin arkasına yerleştirilir (yoğunluk için). Mini mikrogreftleme işlemleri, teknik olarak yapılması daha kolay olmasına rağmen, foliküler ünite nakli kadar doğal görünmez.”
Norwood sınıflandırması
1975 yılında O’tar Norwood tarafından saç dökülmesinin sınıflandırılması için geliştirilen bir ölçektir.Daha önceden Hamilton sınıflandırmasına dayanıyordu. Norwood ölçeği, bir kişinin saç dökülmesinin derecesini saç nakli cerrahları tarafından tanımlamak için kullanmıştır. Normal sınıfın 7 aşaması ve A sınıfının 5 aşaması vardır. (bkz. Erkeklerde Saç Dökülmesinin Sınıflandırılması)
Saç ekimi sonrasında dökülme
Şok kaybı olarak da adlandırılan, bir saç nakli prosedürünün ardından hastanın ekilen saç alanında mevcut saçlarının bir kısmının doğal olarak dağılmasıdır. Terim, ekilen saçın dökülmesine atıfta bulunmaz. Saç dökülmesi genellikle saç ekiminden birkaç hafta sonra başlar ve üç veya dört ay sürebilir.
Bu durum genellikle geri çevrilebilir, ancak kullanım ömrü bitmiş (yani minyatürleştirilmiş) saçlar geri dönmeyebilir. Propecia (Finasteride) kullanımı bunu bir dereceye kadar koruyabilir. Transplant sonrası dökülme, kadınlarda erkeklerde olduğundan daha önemli olabilir, çünkü kadınlarda cerrahi saç restorasyonu yaparken, saçlar genellikle inceltme alanlarına (mevcut minyatür saçlarla) ekilir.
Alıcı Bölge
saç derisindeki saçsız bölge, saç restorasyon işlemi sırasında saçın ekildiği bölge.
Alıcı konumu
Bir saç ekim işlemi sırasında bir grefti yerleştirmek için alıcı alanda bir iğne veya başka bir keskin aletle yapılmış küçük bir delik veya yarık.
yaşlılıkta saç dökülmesi
Yaşla birlikte doğal olarak oluşan bir tür saç dökülmesi. Yaşlanma sürecinde, hem kıllanma süresi hem de kıl folikülünün çapı azalır, daha ince ve daha kısa kıllar ortaya çıkar. İşlem tüm kafa derisi üzerinde gerçekleşir ve DHT’nin etkileriyle ilişkili minyatürleşme değişikliklerinden daha düzenli olma eğilimindedir. Yaşlılık saç dökülmesi mekanizması tam olarak belli değildir.
Dikey yarıklar
Alıcının alanlarını, saç uzunluğunun saç çizgisine dik olarak uzandığı bir saç ekiminde yönlendiren geleneksel yöntem.
sebum
Saç köklerine açılan ve saçları yağlı ve parlak tutmaya yarayan küçük yağ bezleri tarafından üretilen yağlı salgı.
Dogrusal greft
Uzun bir şeridin ince bölümler halinde kesilmesiyle oluşturulan dikdörtgen şeklinde bir greft. Bu greft tipi, büyüklüğü ve geometrik şekli nedeniyle doğal bir görünüm vermez. Bu nedenle çoğu saç nakli cerrahı tarafından kullanılmamaktadır.
üç boyutlu mikroskop
Üç boyutlu mikroskop, alan derinliğini belirleyen ve ince bir donör doku parçasını nispeten saydam hale getirecek kadar güçlü bir aydınlatmaya sahip özel bir mikroskoptur. Açılan derinlik, sol ve sağ göze farklı bakış açıları sağlamak için iki mercek kümesiyle iki ayrı görsel yolla sağlanır. Bu şekilde dokunun 3-D görüntüsünü oluşturur. Bu iki özellik, foliküler ünitelerin dokuya zarar vermeden diseksiyonunu sağlar. Foliküler ünite saç ekim işlemlerinde kullanılan ana araçlardan biridir.
üç boyutlu mikroskobik ayırma
Şerit olarak alınmış donördeki foliküler üniteleri çevreleyen dokudan ayırmak için kullanılan bir teknik.
Telojen Saç dökülmesi
telojene ya da dinlenme sürecine giren saç sayılarının artmasına neden olan durumudur. Bu tüyler daha sonra nispeten kısa bir süre içinde dökülür. Telojen saç dökülmesi, duygusal travma, hamilelik sonrası hastalık,önemli ameliyatlar ve çeşitli ilaç kullanımı gibi sorunlardan dolayı ortaya çıkabilir. Telogen effluvium, genellikle kışkırtma olayından birkaç ay sonra ortaya çıkar. İkinci en yaygın saç dökülmesi şeklidir (androgenetik alopesi ilkidir).
Donör Baskınlığı teorisi
Saç ekim işleminin bilimsel temeli, saçın genetik kodunun, saç ekimi yapılan alıcı bölgede değil, saç folikülünde bulunduğunu belirtir. Teori ilk olarak 1950’lerde Dr. Norman Orentreich tarafından ileri sürüldü.
altını oyma
Altını oyma derinin yüzeysel cilt katmanlarının daha derin dokulardan cerrahi olarak ayrılmasını içerir. Saç ekimi ameliyatlarında,altını oyma işlemi tipik olarak, alt deriyi fasyadan ayırmak için kör bir aletin yağ tabakasına geçirilmesiyle yapılır. Böylece yara kenarlarındaki gerginliği azaltmak ve daha kolay kapanmasını sağlamak için kullanılır. Zararlı sinirleri riske atar ve ameliyat sonrası hematom sıklığını artırır (deri altındaki kan toplanması).
damar daraltıcı ilaç
Kan damarlarını daraltmak için tasarlanmış bir ilaç. Saç ekim ameliyatlarında en sık kullanılan epinefrindir. Anestezi süresini uzatmak ve kanamayı kontrol altına almak için saç restorasyon işlemlerinde lokal anesteziye eklenir.
Vellüs Kıl
Yumuşak, şeftali tüyü kıllardır. Kalın uç kıllarında bulunan merkezi bir medulladan yoksundur. Değişik çaplara sahip minyatür kılların aksine vellüs kılları daha homojendir.
Tepe(Taç)
Kafa derisinin saçın bir halka desenini aldığı tepeye dogru geçiş noktası olan bölge.
Köşe Geçiş Noktası
Köşe geçiş noktası, yatay ve dikey düzlemlerin birleştiği kafa derisinin arkasındaki kısımdır. Kafatasının en yüksek kısmının hemen arkasında yer alır. Saçın yönünü ağırlıklı olarak arka taraftan tepeye doğru değiştirdiği yaklaşık noktadır. VTP, donör saç rezervleri sınırlı olduğunda saç ekimi için doğal bir duruş noktasını temsil etmesi bakımından önemlidir.